Rapporttillfällen

- Årsstämma 2017: 19:e maj
- Delårsrapport kvartal 1 2017: 21:e april
- Delårsrapport kvartal 2 2017: 18:e augusti
- Delårsrapport kvartal 3 2017: 27:e oktober
- Bokslutskommuniké för 2017: 16:a februari 2018