Investor relations  

Finansiell kalender

2019-02-15    Bokslutskommuniké för 2018
2019-04-25    Delårsrapport Q1 2019
2019-04-29    Publicering av Årsredovisning 2018
2019-05-15    Årsstämma 2019
2019-06-10    Presentation på Redeye Growth Day, Stockholm
2019-08-16    Delårsrapport Q2 2019
2019-10-25    Delårsrapport Q3 2019
2019-11-20    Presentation på Redeye Technology Day, Stockholm
2020-02-14    Bokslutskommuniké för 2019

PRENUMERERA