ZANINI AUTO GROUP BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR RADOMER FRÅN IMPACT COATINGS

Impact Coatings har erhållit en beställning på ett INLINECOATER™-system för beläggning av radomer (radaremblem) för säkerhetssystem till fordon. Beställaren är komponenttillverkaren Zanini Auto Group (Spanien). Ordervärdet är EUR 710 000 och leverans är planerad till tredje kvartalet 2020.

Zanini har 1 400 anställda globalt och levererar till många av världens ledande fordonstillverkare. Företagets produkter inkluderar dekorativa plastkomponenter av hög kvalitet för användning både exteriört och interiört. Zanini tillverkar bland annat radomer, ett växande produktsegment inom fordonsindustrin.

Ordet “radom” används för det radartransparenta väderskyddet kring en radarantenn. Dagens nya bilar använder radar för säkerhetssystem som hjälper föraren (advanced driver-assistance systems ‒ ADAS). En fordonsradar är ofta placerad bakom frontens emblem, i stötfångaren, integrerad i bilens sidobackspeglar eller i andra plastkomponenter. En radom i form av ett radartransparent emblem tillåter signalen att passera med låg dämpning.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se
 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offent-liggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstå-ende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020, kl. 16:00 CET.

-----------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Bilagor:
Release

PRENUMERERA