VALBEREDNING TILLKÄNNAGES EFTER EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tillkännagivande av valberedning ska enligt beslut på årsstämman 2019 ske senast sex månader före nästa årsstämma. Då ägarförhållandena i bolaget förväntas ändras i och med den extra bolagsstämman som ska hållas den 22 november, skjuts tillkännagivandet av valberedning för årsstämman 2020 fram till efter den extra bolagsstämman.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: +46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
Tel: +46 70 887 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Bilagor:
Release

PRENUMERERA