IMPACT COATINGS ERHÅLLER SYSTEMORDER FRÅN NOTERADE BOLAGET SHOUHANG

Impact Coatings har mottagit en beställning på ett beläggningssystem för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Beställaren är den börsnoterade koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd (Kina). Ordervärdet är cirka 11,2 miljoner kronor.

Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of Credit tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Sista 10% betalning erhålls efter att maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 2019.

För export från EU krävs exportlicens för varor som svenska Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kvalificerar som produkter med dubbla användningsområden. Impact Coatings bedömer att ordern kan kräva en sådan licens och ska följaktligen lämna in en ansökan till ISP. Systemordern gäller därför under förutsättning att eventuell erforderlig exportlicens erhålles.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019, kl. 14:45 CET.

-------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Bilagor:
Release