Investor relations  

Aktien

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till 5 318 988,50 kr, fördelat på totalt 42 551 908 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på First North

Impact Coatings aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (31 december, 2018):

Namn Antal aktier
%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6 711 364 15,77
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 580 395 6,06
ACCENDO CAPITAL SICAV SIF 2 380 953 5,60
LJUNGCRANTZ, HENRIK 1 262 131 2,97
ROSELL, TORSTEN 1 041 282 2,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 927 643 2,18
ÖSTERBERG, HANS 576 050 1,35
HULTGREN, ALEXANDER 532 462 1,25
SÖDERQVIST, HANS 374 158 0,88
HAMMARSTRÖM, SVANTE 369 000 0,87

Certified Adviser

Redeye AB

Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
SE-103 87 Stockholm

certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

PRENUMERERA