Investor relations  

Aktien

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till 5 318 988,50 kr, fördelat på totalt 42 551 908 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på First North

Impact Coatings aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (30 juni, 2019):

Namn Antal aktier
%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6 311 612 14,83
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 533 801 5,95
ACCENDO CAPITAL SICAV SIF 2 380 953 5,60
LJUNGCRANTZ, HENRIK 1 321 700 3,11
ROSELL, TORSTEN 1 041 282 2,45
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 909 965 2,14
ÖSTERBERG, HANS 630 035 1,48
HULTGREN, ALEXANDER 477 000 1,12
SVENSSON, BIRGITTA 400 000 0,94
SÖDERQVIST, HANS 374 158 0,88

Certified Adviser

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
SE-103 87 Stockholm

certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

PRENUMERERA