Under den här veckan har vi varit på den enorma industrimässan Hannover Messe som arrangeras under hela veckan måndag till fredag 23-27 april. På mässan visade vi för första gången i Europa vår nya generation beläggningssystem för volymbeläggning av bränsleceller – INLINECOATER™FC.

INLINECOATER™FC smyglanserades på FC EXPO 2018 i Tokyo i början av mars, men till mässan i Hannover släppte vi ett pressmeddelande om den officiella lanseringen som skedde på Hannover Messe. Pressmeddelandet gav en hel del genomslag i fackpress såväl internationellt som i Sverige, vilket troligen skapade extra intresse för oss på mässan.

I vilket fall fick vi ett mycket bra mottagande på lanseringen med många besökare i montern som ville veta mer. Överhuvudtaget känns det som att kännedomen om Impact Coatings och vårt erbjudande har ökat och vi hade klart fler besökare i montern i år jämfört med förra året.

En tydlig trend på mässan var det ökade intresset för bränsleceller som en av flera lösningar på de utmaningar som världens fordonstillverkare står inför. Det gick att provköra bränslecellsbilar från Toyota, Honda och Hyundai. Mercedes ställde ut sin nya bränslecellsbil GLC F-CELL och Audi visade sin konceptbil h-tron Quattro med en räckvidd på 600 km.

Vi kan även notera att nya aktörer ger sig in som leverantörer till bilindustrin vad gäller bränsleceller. Det rör sig om befintliga Tier1-leverantörer till fordonsindustrin som idag tillverkar komponenter till diesel- och bensinbilar som nu förbereder sig för att utveckla och tillverka komponenter till bränsleceller.

Annars är det fortfarande kinesiska företag som dominerar bland besökarna. En ny trend bland dessa är att det blir vanligare och vanligare att starta utvecklingsföretag i Europa för att sedan starta själva produktionen i Kina.

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad vistelse i Hannover med bra möten och många nya kontakter. För den som är intresserad går det att få lite mer information i den här intervjun med mig på mässan: https://youtube/HVjJuhczBPU

Henrik Ljungcrantz, VD Impact Coatings