Under förra veckan befann vi oss på världens största bränslecellsmässa – FC EXPO 2018 – som arrangerades i enorma Tokyo Big Sight i Tokyo. På mässan där olika teknologier, komponenter, material och metoder för bränslecellsutveckling visas upp presenterade vi för första gången vår nya beläggningsmaskin för beläggning av bränsleceller, INLINECOATER FC.

Intresset var stort och vi hade fullt tryck av besökare under hela mässan i montern och det var omöjligt att hinna ta lunch eller en kaffepaus. Vi hade besök både av kinesiska bränslecellstillverkare, större japanska aktörer i branschen, underleverantörer till den japanska bränslecellsindustrin samt en del europeiska aktörer.

Alla vi träffade var överens om att det är den kinesiska marknaden som har kommit längst och som är den klart största just nu. De kinesiska tillverkarna som är många kommer längre och längre i sin utveckling och det går fort. Under mässan fick vi besök av flera presumtiva kinesiska kunder som hade med sig färdigutvecklade bränslecellsplattor i metall som de vill belägga eller köpa beläggningssystem till.

När det gäller den japanska marknaden för bränsleceller är det än så länge de större aktörerna som dominerar och som besökte oss i montern. En iakttagelse är att underleverantörer till den japanska bränslecellsindustrin även har börjat bearbeta den snabbt växande kinesiska marknaden.

En annan intressant utveckling är att större europeiska företag nu tycks ge sig in i egen utveckling och produktion av bränsleceller istället för att använda sig av andras produkter. De bil OEM-er som besökte oss bekräftade att de har inlett utvecklingen av nästa generations bränslecellsbilar, som beräknas vara i volymproduktion någon gång under perioden 2023-2025.

Sammanfattningsvis var det en hektiskt men väldigt lyckosam och produktiv vecka i Tokyo. Vi hade många och bra möten med existerande kunder, men fick även kontakt med ett stort antal nya presumtiva kunder.

Henrik Ljungcrantz, VD Impact Coatings