Som jag tidigare har berättat har jag under den gångna veckan befunnit mig på USAs viktigaste bränslecellskonferensen Fuel Cell Seminar & Energy Exposition i Long Beach i Kalifornien. Min spaning härifrån handlar om att det inte bara är i Kina det händer utan att vätgasrevolutionen har kommit långt även i Kalifornien.

Det är helt klart att vätgasdrivna fordon har kommit till Kalifornien för att stanna och utvecklingen går nu fort. Satsningen på att göra det möjligt rent infrastrukturmässigt att köra på vätgas har kommit betydligt längre än i andra delar av världen. Idag finns 21 öppna vätgasstationer, 35 är under uppbyggnad och totalt har 85 stationer fått finansiering.

När infrastrukturen nu kommer på plats kommer antalet fordon som drivs av bränsleceller med vätgas som bränsle att öka snabbt. Idag finns det runt 3 500 vätgasbilar i Kalifornien och 2023 beräknas Kalifornien ha cirka 40 000 till 50 000 bränslecellsfordon.

Liksom i Kina satsas det även i Kalifornien mer och mer på utveckling av bränslecellsdrift för tunga fordon som bussar, lastbilar men även större personbilar då det är där fördelarna är som störst jämfört med batteridrivna fordon.

De stora biltillverkarna har noterat att Kalifornien är en viktig och snabbt växande marknad för vätgasdrivna fordon och därför har Honda, Toyota och Hyundai redan släppt bränslecellsbilar här.

Det stora intresset har också fått till följd att vätgaspriserna i Kalifornien sjunker och därför kan möta bensinpriserna.

För oss på Impact Coatings var det också tydligt att fler och fler aktörer i bilbranschen ger sig in i bränslecellsområdet. Vi fick bland annat besök av underleverantörer till fordonsindustrin som idag till exempel tillverkar avgassystem, men som ser att deras marknad kommer att försvinna. De är därför intresserade att se hur de kan ställa om och istället bli komponenttillverkare till bränslecellsmarknaden och där ser de oss som en intressant partner.

Henrik Ljungcrantz, VD Impact Coatings