Intresset kring vätgas och bränsleceller ökar världen över och nu vet vi att det även gäller USA. I förra veckan ställde vi ut på mässan Solar Power International 2017 i Las Vegas, som för första gången hade en undermässa med titeln Hydrogen + Fuel Cells North America.

Den intressantaste trenden på mässan var att det talas oerhört mycket om energilagring som lösning på framtidens energiproblem.

Bakgrunden till det är att energiflödet i kraftnäten blir alltmer ojämnt i takt med att energi från förnyelsebara energikällor som sol och vind kopplas in. Därför krävs buffrar av energi att ta från när flödet är lågt. Effektiva och kraftfulla energilagringslösningar ses som avgörande för om teknologin med solceller och vindkraft ska slå igenom bredare än idag.

Det intressanta för oss i den här utvecklingen är att vätgas är den enda lösning för energilagring som går att skala upp ordentligt. Därför planeras det mer och mer för vätgas som en naturlig produkt från sol och vind. Det i sin tur skapar en grund för snabbare övergång till bränslecellsbilar.

Andra positiva upplevelser från mässan är att en hel del amerikanska bränslecellsbolag besökte vår monter och visade stort intresse för vår beläggningsteknik för bränslecellsplattor. Även här fick vi besök av flera kinesiska företag och investerare som planerar att bygga bränslecellsfabriker i Kina.

Henrik Ljungcrantz, VD Impact Coatings