Sällan har väl synlighet varit så avgörande för hur bolag och personers upplevs. Vi exponeras, och exponerar oss själva, i snart sett alla händelser och situationer. Och ju mer vi syns, likas, delas och kommenteras, desto bättre. Oavsett om detta är sant eller inte så måste vi som företag förhålla oss till det.

Därför har vi som en del av Impact Coatings positionering valt att gå över i en ny och som vi tycker, modernare, webmiljö. Vi vill kunna visa på vårt kunderbjudande på ett mer innehållsrikt sätt. Och lite mer spännande. För ägare och finansiella intressenter vill vi göra vår IR del lite mer tillgänglig och intressant. Detta genom att vi lagt till en informationskanal till utöver Pressrelease och Rapporter, nämligen Noticed. Där hittar Du som läsare den typen av information om bolaget och vår marknad som vi kanske inte kommunicerat så mycket tidigare. Hur ser vi på teknik, kundbehov och konkurrenter. Vad händer i branschen, vad säger forskningen, nya trender etc, etc. Kort sagt, det som normalt inte kommer fram i rapporter och pressmeddelanden.

Som tidigare har vi valt att arbeta på både engelska och svenska. IR företrädesvis på svenska och bolagets kunderbjudande, historik, bolagsfakta, mm på engelska. Vi har helt enkelt inte resurser att driva en komplett flerspråkig web i dagsläget. Men självklart kan det komma att ändras över tid.

Har Du kommentarer och önskemål om vår nydesignade web är Du självklart välkommen att kontakta oss. Vi är alltid öppna för spännande och konstruktiva idéer.

Vi SES därute.

Göran Felldin, Director of Marketing