Under veckan har jag befunnit mig på Kinas största mässa för aktörer inom bränslecellsindustrin och utvecklingen av vätgasdrivna fordon – China International Hydro and Fuel Cell Conference – i Beijing. Det är andra året som mässan hålls och i år var den tre gånger så stor som förra året.

Min första spaning därifrån handlar om vilket enormt driv, tryck och optimism det finns inför den forcerade utvecklingen av nya generationer av vätgasdrivna fordon och därmed utveckling och produktion av bränsleceller. En stor del i den snabba utvecklingen och tilltagande intresset har den kinesiska regeringen som via ekonomiska styrmedel driver på övergången till vätgasdrivna bussar och lätta lastbilar.

Därför finns det många konkreta projekt i Kina som handlar om att inleda tillverkning av vätgasdrivna fordon, bygga fabriker för tillverkning av bränsleceller och satsningar på utveckling av bränslecellsplattor i metall istället för de gamla grafitplattorna.

Ett konkret exempel är Synergy Ballard Hydrogen Power – ett joint venture mellan det amerikanska bränslecellsföretaget Ballard och ett kinesiskt bolag – som nu börjar tillverka mellan 2 000-5 000 vätgasdrivna bussar per år.

Trenden är stark och många liknande fabriker och samarbeten mellan kinesiska bränslecellsbolag, busstillverkare och lokala regeringar byggs upp. Och det går snabbt då de statliga subventionerna är generösa. Under mässan har jag träffat flera intresserade nya möjliga kunder av det här slaget som har kommit så långt att de håller på att bygga fabriker.

En annan mycket stark och för oss intressant trend är att alla som jag har pratat med vill satsa på belagda bränslecellsplattor i metall. Idag finns det nästan bara bränslecellsstackar av grafit i Kina då det ännu inte finns någon tillverkningskapacitet för metallplattor i landet.

Fördelarna med metallplattor är stor då dagens grafitstackar är cirka en meter långa, tunga och klumpiga. Vi ser fler och fler som visar upp sina utvecklingsprojekt av metallstackar som är en tredjedels storlek, men som saknar högkvalitativ beläggning av bränslecellsplattorna.

Marknadsutvecklingen i Kina ser onekligen mycket lovande ut.

Henrik Ljungcrantz, VD Impact Coatings